Udgivet i Skriv en kommentar

Fidus til at spare penge på online handel

Hvis du handler en del online, kender du sikkert også til forskellige muligheder, der af og til byder sig, for at spare penge. Det er en af de helt store fordele ved at handle online fremfor i fysiske butikker. I denne artikel kan du læser mere om nogle af de smarte fiduser, du kan bruge, for at spare penge på online handel.

På Rabatpower.dk finder du en masse andre muligheder for at få rabat på forskellige sider. Skal du derfor til at foretage et køb hos en online webshop, bør du tjekke her, om der skulle være mulighed for rabat, så du kan spare penge.

Brug altid rabatkoder, hvis det er muligt

Her finder du en side, hvor du har mulighed for at finde rabatkoder til mange forskellige webshops. Når du skal handle online, bør du altid bruge en rabatkode. Stort set alle webshops har mulighed for anvendelse af rabatkoder. Det betyder også, at der typisk er en rabatkode, du kan bruge.

Det kræver blot en åben søgning, og ellers kan du bruge tidligere nævnte side. Her er samtlige rabatkoder samlet. Rabatkoder kommer og går hele tiden, og bliver udskiftet og udgår og der kommer nye til. Derfor er det en god idé at tjekke rabatkodesiden, for at se, om der skulle være kommet nye rabatkoder siden sidst.

Er der gratis retur?

Du bør altid tjekke, om der er gratis retur på din ordre. Det betyder nemlig også, at du kan spare penge. Når der er gratis retur, har du mulighed for at bestille ekstra varer. Forestil dig fx, at du skal købe nyt tøj eller et nye par sko. Du er i tvivl om størrelsen, og her har du derfor mulighed for at bestille din forventede størrelse samt fx en størrelse over og en størrelse under. Når du modtager din pakke, kan du så prøve tingene og sende det retur, du ikke kan bruge – uden at skulle betalte fragtomkostninger. Det kan nemlig hurtigt blive dyrt.

Er der mængderabat?

Undersøg altid, om der er mængderabat. Nogle gange er der mængderabat, som i den grad kan betale sig. Du kan også undersøge, om du får gratis fragt, hvis du køber over et bestemt beløb. Hvis du alligevel skal købe ind samme sted flere gange, kan du samle dine indkøb, så du altså sparer fragten. Det er også en god idé at dække sig ind til fremtiden, og derfor kan mængderabat være en god måde at spare penge på i det lange løb.

Udgivet i Skriv en kommentar

Forskellige måder at spare penge

Det er altid dejligt at spare penge – hvem er ikke vild med det? Og naturligvis; jo mere, man sparer, jo bedre. Heldigvis er der oftest alle mulige forskellige muligheder for at spare penge, når du enten skal handle ind eller shoppe. Der er mange muligheder online, og det er derfor relevant at undersøge på nettet, før du foretager et køb.

Herunder kan du læse om forskellige måder, du kan spare penge på. De er ikke altid aktuelle hos alle steder, du ønsker at handle, men det er stadig værd at undersøge de forskellige muligheder ved det sted, hvor du skal til at trykke på køb-knappen.

Rabatkoder

Cupoconcept.dk er en masse forskellige rabatkoder samlet. Her kan du søge efter den webshop, du ønsker at handle hos, hvorefter du hurtigt finder ud af, om der er en gyldig rabatkode, og hvor mange procent du eventuelt kan spare med rabatkoden.

Der dukker hele tiden nye rabatkoder op, så hvis du i første omgang ikke kan finde en aktuel rabatkode, er det altid værd at kigge forbi en anden gang. Hvis du er heldig, kan du nogle gange spare helt op til 20-25% med en rabatkode. Andre rabatkoder kan også give gratis fragt, mængderabat og yderligere besparelser på nedsattet varer. Der er altså oftest meget at hente, når du benytter en rabatkode.

Henvisninger

Mange webshops har mulighed for, at du henviser andre, for at få en en rabat. Typisk får både den, du henviser, og dig selv rabat, når den person, du henviser, foretager sit første køb. Her er der nogle gange store besparelser at hente, da du fx får 50-100 kr. rabat for hver person, du henviser. Idéen er selvfølgelig, at webshoppen får en masse bestillinger fra de nye henvisninger, men hvis du i sidste ende kan spare penge på det, er det jo en potentiel god besparelse.

Optjene point

Mange webshops har deres egne pointsystemer, hvor du optjener point beregnet ud fra en procentdel af dine ordre. Det er smart, da det betyder, at jo mere, du for hver gang bestiller for, jo flere point optjener du. Pointene omregnes typisk til kroner, og du kan altså hurtigt spare penge sammen – især hvis det er en webshop, du benytter ofte. Derfor er det også ærgerligt ikke at oprette en bruger, så du kan optjene point – så husk at tjek mulighederne for dette.

Forestil dig desuden, at du har mulighed for at kombinere flere af disse på samme webshop – så kan du hurtigt opnå store besparelser.